Đậu trước thẩm mỹ viện Khơ Thị sáng 28.2, xế hộp của Hoa hậu Quý bà Thu Hoài bị ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1