Với việc 3 dòng xe kia khá nhỏ cùng với khả năng tiết kiệm xăng, đó là những điểm mạnh tại thị trường việt nam, ngoài tính năng